Uniwersytet Wroclaw-UTW, Wroclaw, Polen 
ul. Dawida 1/3
50-527 Wroclaw
http://www.uni.wroc.pl

Kontakte:
Dr. Malgorzata Malec-Rawinski
Dr. Anna Gozdowski
Mag. Inga Rombalska

Beschreibung